Shree B.N. Highschool - Chandod

પ્રવૃત્તિઓ - શિસ્ત સમિતિ

-

શાળામાં જોડાયો ત્યારથી શિસ્ત સમિતિનો સભ્ય રહી, શાળામાં બાળકો નિયમિત ગણવેશમાં આવે, શાળા સમય દરમ્યાન તેઓ શિસ્તમાંજ રહે તેવા પ્રયત્નો કરતો રહ્યો છું.

સ્થળ : -
તારીખ :

પ્રવૃત્તિઓ