Shree B.N. Highschool - Chandod

ટ્રસ્ટીશ્રી ઓ


શ્રી હર્ષદભાઇ તલાટી
સભ્યશ્રી


શ્રી દિલીપકુમાર સી.જોષી
સભ્યશ્રી


ડો. શ્રી પ્રદિપ આર. શાહ
પ્રમુખશ્રી


શ્રી જીતેશચંદ્ર સી.શુક્લ
મંત્રીશ્રી


શ્રી મનુભાઇ કે.પાઠક
ઉપપ્રમુખશ્રી


શ્રી ધનંજય સી. જોષી
સહમંત્રી


શ્રી ચંદ્રકાંન્ત કે.ભટ્ટ
સભ્યશ્રી


શ્રી વાસુદેવ એમ.જોષી
સભ્યશ્રી


શ્રી નૂતનભાઇ બી.પુરોહિત
સભ્યશ્રી


ડૉ.વિનોદભાઇ એમ.પટેલ
સદસ્યશ્રી


શ્રી શરદભાઇ પી.પરીખ
સભ્યશ્રી


શ્રી દિલિપભાઇ બી.સોની
સદસ્યશ્રી


શ્રી ચંદ્રકાંતભાઇ ચોકસી
સભ્યશ્રી


શ્રી પંકજભાઇ વી.ગાંધી
સભ્યશ્રી


શ્રી ૧૦૦૮ વેંકટેશાચાર્યજી
સદસ્યશ્રી


શ્રી ભાલચંદ્ર દત્તોત્રય હર્ડીકર
સભ્યશ્રી


શ્રી ઠાકોરભાઇ પરીખ
સદસ્યશ્રી


શ્રી નટવરલાલ એસ.અધ્યારૂ
સદસ્યશ્રી


શ્રી નવિનભાઇ ડી.વ્યાસ
સદસ્યશ્રી


શ્રી નલિનભાઇ એસ. પંડયા
સદસ્યશ્રી


શ્રી રમેશભાઇ વી. ભાવસાર
સભ્યશ્રી